Optimere jeres ressourcer

Få hjælp til at optimere og synliggøre din virksomheds ressourcer

Alle virksomheder er under konstant pres fra omgivelserne. Deres virkelighed er hele tiden i forandring, og derfor bliver I selv nødt til at være en aktiv spiller og give form til udviklingen. 

Derfor er det væsentligt at fokusere på virksomhedens ressourcer på det strategiske plan, men også de lavpraktiske processer. 

Derfor har vi hos AV Consult et stort fokus på medarbejder ressourcerne i de enkelte organisationer. 

Den gode planlægning af jeres medarbejdere er nøglen til det gode arbejdsmiljø- og det giver penge på bundlinjen. Ressourceplanlægning er relevant for alle organisationer.

Det skaber: 

 • Et positivt arbejdsmiljøet 
 • Mindre stress- mere overskud internt i organisationen
 • Medarbejdernes arbejdsopgaver fastlægges
 • Frigører ressourcer
 • Mindre personalefravær
 • Løbende forbedringer/udvikling
 • Resservestand: have en disponibel mand, ved fx. sygdom 
 • Godt samarbejde med medarbejderne og lederne

Vi hjælper til at styrke jeres arbejdsmiljø

Med indsigt i jeres mekanismer, der driver virksomhedens processer, bliver det nemmere at få delene til at spille sammen. Vi har fokus på et tæt samarbejde, og et grundigt indblik på jeres virksomhed. Vi ser og lytter til medarbejdere og ledere, om hvordan deres arbejdsprocesser fungerer, samt hvordan deres tid bliver brugt i løbet af en dag.  

Dermed arbejder vi med jeres interne processer, og minimer tidsspildet ved at udvikle nye effektive og brugervenlige processer, der giver jer frihed på arbejdet.
Vi skaber:

 • Struktur
 • Overblik
 • God kommunikation 
 • Effektivisering 
 • Italesættelse af uklarheder