Medarbejderressourcer

Få hjælp til at optimere og synliggøre din virksomheds menneskelige ressourcer.

Medarbejderstyrkens robusthed

Hvor robust er din medarbejderstyrke? Når vi taler om robusthed i arbejdsstyrken taler vi om, hvor sårbare din virksomhed er over for sygdom, orlov, ferie og helligdage.

Mange virksomheder har store udfordringer, når en sygemelding rammer. Ofte er den eneste reelle mulighed, at en kollega arbejder over, og derigennem skaber overarbejde. Overarbejde som er dyrt at aflønne eller svær at afspadsere i en presset arbejdstid, hvor levering til tiden er altafgørende.

Mindre silotænkning og højere medarbejdertilfredshed

Når din virksomhed eller organisation tænker og arbejder i siloer, går du ofte glip  af oplagte muligheder for at højne medarbejdertilfredsheden. Jeg har stor erfaring med at skabe vidensdeling og samarbejde på tværs blandt afdelinger og funktioner i virksomheden. Det kan være samarbejde med tillidsrepræsentanter, oplæg på nye samarbejdsaftaler til gavn for både virksomhed og medarbejdere i form af mere i løn, flere kompetencer og nye arbejdsrutiner, der gør det lettere at yde mere.

Jeg kigger på, hvordan din virksomhed hænger sammen, internt. Således åbnes mulighederne bl.a. for mandskabsreducering med sammeproduktionskapacitet, hvilket kan være utroligt brugbart i forbindelse med ferie samt afspadsering. Din virksomheds økonomi og robusthed vil blive optimeret og udnyttet bedst muligt. Dette kan skabe nye muligheder for vækst samt medarbejdertilfredshed. 

Planlægning af personaleressourcer

Den gode planlægning af dine medarbejdere er nøglen til det gode arbejdsmiljø – og det giver penge på bundlinjen.
Ressourceplanlægning er relevant i alle organisationer og bl.a. inden for:

 • Rengøringspersonale
 • Tjenere og køkkenpersonale
 • Plejepersonale til ældreplejen
 • Sygeplejersker til sundhedssektoren
 • Transport- og logistikmedarbejdere
 • Lagerpersonale
 • Samt mange andre brancher

Hjælp til turnusplanlægning, ferie administration og meget mere

Jeg hjælper med at analysere, hvor du kan optimere og planlægge medarbejderstyrken og få mest ud din virksomheds ressourcer. 

 

Det gør jeg bl.a. via: 

 

 • Turnusplanlægning

 • Vagt- og helligdagesplanlægning

 • Ferieadministration

 • Vikar- reservestyrke

 • Kortlægning af aftaler, herunder medarbejderforhold

 • Skabe innovative processer og arbejdsgange

Oprettelse af vikarteams og reservestyrker

Når du optimerer på din virksomheds medarbejderressourcer, skaber du et bedre arbejdsklima, som sikrer dine medarbejdere en højere tilfredshed, når de går på arbejde. 

Jeg hjælper med at sammensætte en fastansat styrke til at dække det nødvendige arbejde. Udarbejdelse af aftaler (lokale overenskomster)

Invester i medarbejdere frem for overarbejde

Ved at udregner faktuelle og budgetterede overarbejdskroner og udgifter og sammenholde det med oprettelse af en fast vikar- eller reservestyrke, får du et økonomisk incitament, som også kommer dine medarbejdere til gode.
Kontakt mig her for en uforpligtende snak.